Friday, June 10, 2011

SASHA 10 years old.
WOW, time flies when your having fun!!!
My Sasha turned ten today. Great times we've had.
Racing Haliburton, Wasaga Beach, Shadow Lake and of course The Kortright Centre.
She has run with many different dogs over the years. Even running on her own when she got loose and ended up in Bolton. Training and Racing with Kelly one winter.
The old days running lead with Tyler at Heart Lake Rd. in Brampton on the Trans Canada Trail. This year running with Renata's Ronan in Waterdown and at the Kortright Centre. Oh yeah running loose again with Geronimo on the first loop at Kortright. I managed to catch Cochise but the other two took off and ran around the first loop. Good thing there was a very clear trail and they ran right back at me. Between Matthew, Natalie and I we were able to grab them and put then back into the van. Matthew and Natalie in tears were sure they were gone but I was postitive they would come back to us (my inner voice was saying "there gone").
Happy Birthday Sasha ya old girl.

6 comments:

Anonymous said...

Lek niesie [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] obni¿ka przyswajania bazy tluszczowych za spraw¹ ludzki istota ¿ywa. To kompletnie nowy lekarstwo dla niebóg, jakie potrzebuj¹ odchudziæ siê natomiast przejœæ na milszy pr¹d posi³ków. Medykament ten akceptuje wzmóc skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród u¿yciem [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria internetowa[/url] jeno diety tudzie¿ æwiczeñ fizycznych. Lekarstwo tamten posi¹dziesz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do prê¿nej online taniej apteki internetowej po leki natomiast po dane o specyfikach. Góry z tej przyczyny alli Reklamujemy tych¿e posiad³oœci¹ wyp³atê leków natomiast ano w³oœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ spoœród siedmiu w najwiêkszym stopniu osobniczych zaœ rasowych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie realizatorów farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ w tym momencie trzy rodzaje prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w postêpowanie bezawaryjny a emituje [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] medykamenty w przeci¹gu ledwo jakiegoœ dnia odk¹d momentu przyrz¹dzenia twojego zlecenia. Przed momentem spoœród tamtego zyskuje spektakularne [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] diagnostyki pacjentów. Na cienki brzuszekJest moc aneksów diety na schudniêcie. A¿ do znacznych obstaj¹ te obejmuj¹ce w zespole l-karnitynê, jakkolwiek rzeczwiœcie stwierdzonym i tudzie¿ udowodnionym postêpowaniem byæ mo¿e zaaprobowaæ siê jedynie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê aczkolwiek natomiast praktyka fizyczne w ros³ym szczeblu rozs¹dzaj¹ o nieskazitelnym zegnaniu [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] wa¿noœci.Na menopauzêMenopauza istnieje niekiedy, kiedy krwawienie przestaje, tudzie¿ jajniki ostatecznie koñcz¹ generowaæ jajeczka. Na menopazuê przebojowe s¹ takie amalgamaty gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Chronos menopauzy wszelako nie implikuje dla paszczy pieknej tragedii i trzeba spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Anonymous said...

very nice post - simple but very informative

buy backlinks

Anonymous said...

[url=http://monaviejuice.com.au]Monavie Juice Australia[/url]
[url=http://100percentwinners.akb007.com]100% Winning Sports Betting Software[/url]
[url=http://mrusa99.com]Bodybuilding Blog[/url]
[url=http://tinyurl.com/634hl98]Bodybuilding and Fitness Blog[/url]
[url=http://chicken.akb007.com]Build a Chicken Coop[/url]
[url=http://chicken-coop-plans.akb007.com]Build a Chicken Coop Plans[/url]
[url=http://local-mobile-monopoly.mrusa99.com]Cell Phone Marketing[/url]
[url=http://chicken-coop.akb007.com]Chicken Coop[/url]
[url=http://chicken-coop-plans.mrusa99.com]Chicken Coop Plans[/url]
[url=http://akb007.com/invisalign]Clear Braces Sydney [/url]
[url=http://commission-crusher.akb007.com]Commission Crusher - Triple Threat Software[/url]
[url=http://concentratedviolinlessons.akb007.com]Concentrated Violin Lessons[/url]
[url=http://www.sydneycitydental.rediweb.com.au/wpfiles1]Cosmetic Dentist Sydney[/url]
[url=http://dogtraining.akb007.com]DIY Dog Training[/url]
[url=http://dog-training.akb007.com]Dog Training[/url]
[url=http://dog-training-made-easy.akb007.com]Dog Training Made Easy[/url]
[url=http://tinyurl.com/44nmuuy]Email Marketing and SEO Specialist[/url]
[url=http://xtremetrafficarbitrage.akb007.com]Extreme Traffic Arbitrage[/url]
[url=http://forex-fap.akb007.com]Forex FAP Turbo Robot[/url]
[url=http://tinyurl.com/453e9d2]Gourmet Food[/url]
[url=http://lookwhosblogging.com]Gourmet Food Blog[/url]
[url=http://guitarscalemastery.akb007.com]Guitar Scale Mastery[/url]
[url=http://how-to-win-the-lottery.mrusa99.com]How to Win the Lottery[/url]
[url=http://invisalign.akb007.com]Invisalign[/url]
[url=http://www.clearbracessydney.com]Invisalign Sydney[/url]
[url=http://akb007.com/invisalign]Invisalign Teen[/url]
[url=http://invisalign-sydney.akb007.com]Invisalign Teen Sydney[/url]
[url=http://jamorama.mrusa99.com]Jamorama[/url]
[url=http://jamorama.akb007.com]Jamorama - Learn to Play Guitar Online[/url]
[url=http://silver-lotto.akb007.com]Ken Silver Lotto[/url]
[url=http://silver-lotto.mrusa99.com]Ken Silver Lotto System[/url]
[url=http://jamorama-reviews.akb007.com]Learn to Play Guitar Online[/url]
[url=http://local-mobile-monopoly.akb007.com]Local Mobile Monopoly[/url]
[url=http://lottoblackbook.akb007.com]Lotto Black Book[/url]
[url=http://makingup.akb007.com]Magic of Making Up[/url]
[url=http://magniwork.akb007.com]Magniwork[/url]
[url=http://mowg.mrusa99.com]MOWG[/url]
[url=http://mowg.akb007.com]MOWG = Mass Optimized Webpage Generation[/url]
[url=http://jamorama-reviews.mrusa99.com]Play Guitar Online[/url]
[url=http://pregnancy-miracle.akb007.com]Pregnancy Miracle[/url]
[url=http://rocketpiano.akb007.com]Rocket Piano[/url]
[url=http://satellitedirect.akb007.com]Satellite Direct - Watch TV Online for Free[/url]
[url=http://akb007.com]SEO Specialist[/url]
[url=http://seopressor.akb007.com]SEOPressor Premium Wordpress Plugin [/url]
[url=http://ken-silver-lotto.akb007.com]Silver Lotto $10 Discount Offer[/url]
[url=http://ken-silver-lotto.mrusa.com]Silver Lotto[/url]
[url=http://silverlotto.akb007.com]Silver Lotto System[/url]
[url=http://singorama.akb007.com]Singorama - Learn to Sing Like a Pro![/url]
[url=http://teds-woodworking.akb007.com]Ted's Woodworking[/url]
[url=http://100percentwinners.akb007.com]Top Arbitrage Betting[/url]
[url=http://truth-about-abs.akb007.com]Truth About Abs[/url]
[url=http://how-to-win-the-lottery.akb007.com]Win the Lottery[/url]
[url=http://how-to-win-the-lottery.mrusa99.com]Win the Lottery 9 Out of 10 Times[/url] [url=http://www.lookwhosblogging.com][img]http://www.lookwhosblogging.com/images/smile.gif[/img][/url]

Anonymous said...

wU6V3r http://www.francesaclouisvuittonn.info eX9Q0x louis vuitton sac cU7L9y [url=http://www.francesaclouisvuittonn.info]louis vuitton site officiel[/url]
uD4N8w http://purseshops.webnode.com zW5N3i louis vuitton handbags outlet qU3U0y [url=http://purseshops.webnode.com]louis vuitton handbags outlet[/url] vN8C7h
mP1L1s http://buyhandbagnet.webnode.fr dS3R6s sac louis vuitton wX1H7t [url=http://buyhandbagnet.webnode.fr]sac louis vuitton pas cher[/url]
mU9Q2c http://www.lvbagsoutlet2013.com pD0B3n louis vuitton handbags cX9E7b [url=http://www.lvbagsoutlet2013.com]louis vuitton handbags[/url]
tY8G4x http://www.lvsaconline.monwebeden.fr aI9Q3v louis vuitton sac hJ6Z9b [url=http://www.lvsaconline.monwebeden.fr]sacs louis vuitton[/url]
sN5O9c http://www.outletlvhandbagsus.info oJ5K4k cheap louis vuitton iP7V7y [url=http://www.outletlvhandbagsus.info]louis vuitton bags[/url]

Poker without money said...

This is one of the best blog I've read in the literary world. I am not disappointed today. Hope to visit you soon.
--------------

Free Poker Bankroll
This is the easiest form of poker, so if you have already tried the game of Brag, I'm sure you'll see a strong resemblance. Another popular version of the game is Stud Poker.
www.free-poker-bonus.org
Without matter what kind of poker, the goal is always flax same: to place a wager against other players so they think that your hand is the strongest. All bets are places a bet in the middle of the table, you can only win one of the players.
www.no-depositbonus.eu
sequence of five cards of the same suit starting with any value. The worst of the
As this type of arrangement - 2 -3 - 4 - 5 and 9 -10 best-Q-J-K.
www.pokermaniak.com.pl
Four cards of the same rank, for example four Fridays, and for that one extra card.
Best carriage consists of four Aces, and the worst - in twos.
www.freenodepositbonuspoker.eu

Free Poker Money Bankroll said...

I’m fascinated by how well you laid out your latest post and presented your views. Thank you, i visit your smoking blog next time.
-----------------------------------
www.bonussenzadeposito.biz
www.pokerbonussansdepot.biz
It is also sometimes keep a poker face, but you can also try to confuse the enemy, allowing him to think that you have a weak hand, when the reality is otherwise. It is important not to overdo it. When you have a good hand does not put too much. It can make you nervous players withdraw immediately thinking that they have no chance of winning, which means that you have to win the jackpot, it may be very low!
www.bonossindeposito.biz
www.bonusohneeinzahlung.biz